Afdrukken

Opleidingsprogramma

Toetsing en certificering:
Alle trainingen/cursussen zullen plaatsvinden onder de vlag of erkende trainingswijze van het NIBHV, NRR, CCV, Rode Kruis, Nikta of het Oranje Kruis maar worden gericht op de locaties van de aanvrager. Certificering: NIBHV certificaat Bedrijfshulpverlener, Nikta certificaten, Rode kruis certificaten en Oranje Kruis certificaten of VCA certificaat van ECABO.

Resultaatgerichtheid:
NIBHV competentielijst en NRR richtlijnen getoetst d.m.v. reanimatiestrookje. Elke training wordt gedeeltelijk aangepast op de eventuele beroepsrisico’s zodat in een later stadium effectievere maatwerktrainingen gegeven kunnen worden. Bij alle herhalingstrainingen zullen we een Lotus inzetten ter bevordering van de duidelijkheid. De trainingen BHV zullen een groot praktisch gedeelte bevatten.

Onderdelen BHV/EHBO/AED:
Opleidingstrainingen BHV; 2 dagdelen Levensreddend Handelen, 2 dagdelen Brand en Ontruiming.
Herhalingstrainingen BHV; 1 dagdeel Brand en ontruiming, 1 dagdeel Levensreddend Handelen.
Opleidingstrainingen EHBO; 2 dagen incl. examen, Herhalingstrainingen EHBO; 1 dag.
Opleidingstrainingen AED; 1 dagdeel, Herhalingstrainingen AED; afhankelijk van de vraag van de groep tot max. 1 dagdeel.

Locatie:
Kwant´s 5 geeft het liefst les op locatie van de opdrachtgever zelf, indien dit niet mogelijk is beschikken wij in Sneek over twee locatie, het Rode Kruisgebouw, Selfhelpweg 2 en Wijkgebouw de Spil, Molenkritte 169 te Sneek. Kwant´s 5 kan altijd tegen een meerprijs een locatie in het gehele land verzorgen.

ehboles


Lesmaterialen:

Gebruikte lesmaterialen voor de cursus BHV zijn voorgeschreven door NIBHV zoals bv. voor levensreddend handelen een laptop, beamer, reanimatiepoppen, benodigde verbandmaterialen en Lotus. Voor brand en ontruiming gasvuurbakken, co2 blussers, schuimblussers, vergunningen en portofoons ed. Voor alle trainingen zullen erkende instructeurs worden ingezet.

lesmaterialenDe laatste jaren hebben wij naar oordeel van de cursisten een goede kwaliteit afgeleverd en zijn er volgens de evaluatieformulieren ( die na elke cursus worden uitgedeeld aan de cursisten ) ook geen klachten geweest over onze kwaliteit. Kwant’s 5 EHBO & BHV is een erkend opleidingsinstituut volgens het NIBHV en met enige trots ook een van de weinige opleidingsinstituten in het Noorden die erkend instituut voor de opleidingen (kinder)reanimatie en AED volgens De Nederlandse Reanimatie Raad is.

Kwant´s 5 is een flexibele onderneming die in samenspraak met de opdrachtgever hun cursussen inroostert. Kwant´s 5 is indien nodig bekend met de ESF werkwijze.