Afdrukken

502 - Herhalingscursus bedrijfshulpverlener

Lesstof:
Vaardigheden worden getoetst en eventueel aangepast aan praktijksituaties.

De cursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het NIBHV en de NIBRA of Nikta of Rode Kruis en bevat de volgende 2 onderdelen:
o 4 uur Eerste Hulp.
o 4 uur Brandbestrijding, ontruiming.

Examen:
Er is geen sprake van een examen

Cursusdata:
In overleg met het bedrijf c.q. de betrokken personen

Cursusduur:
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van 08.30- 12.30
en of 13.00 - 17.00uur.

Aantal deelnemers:
Het aantal deelnemers dat mee kan doen aan een cursus is minimaal 6 personen met een maximum van 16 personen.
De minimum leeftijd is 16 jaar.

Cursusplaats:
Incompany of in nader overleg.

Cursuskosten:
Op aanvraag en afhankelijk van aantal cursisten.

Certificaat:
Herhalingscertificaat bedrijfshulpverlener afgegeven door het NIBHV of Nikta of Rode Kruis 

Het NIBHV-diploma is 1 jaar geldig.

De herhalingsopleiding van de BHV’er is geregeld in het Arbobesluit, art. 2.22: ‘De frequentie en inhoud moet zodanig zijn dat de kennis en vaardigheden op het vereiste niveau gehandhaafd blijven’. Beleidsregel 2.21 geeft vervolgens nadere invulling aan de herhalingscursus en de oefening ,te weten lid 2: ‘Om de twee jaar ten minste 8 uur’. Hierbij moet aangetekend worden dat indien uit de richtlijnen en evaluatie blijkt dat dit te kort is, of dat er voor specifieke risico’s aanvullende opleidingen nodig zijn, de frequentie of inhoud hierop aangepast moet worden. Arbo is echter van mening dat slechts 8 uur om de twee jaar te beperkt is om goed invulling te kunnen geven aan de bedrijfshulpverlening en adviseert daarom jaarlijks de herhalingscursus te volgen. zie hiervoor ook het artikel van de inspectieSZW (www.inspectieszw.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverleners)