Afdrukken

507 - Aanvullende cursus BHV kleine blustoestellen

Lesstof:
De cursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het NIBHV en de NIBRA en bevat het volgende onderdeel:
o Het omgaan met kleine blustoestellen.

Examen:
Het examen bestaat uit een praktijkgedeelte en een theoretisch gedeelte bestaande uit 30 meerkeuzevragen voor elk onderdeel.

Cursusdata:
In overleg met het bedrijf c.q. de betrokken personen.

Cursusduur:
De cursus bestaat uit 1 dagdeel van 08.30 - 12.30 uur of 13.00 - 17.00 uur.

Aantal deelnemers:
Het aantal deelnemers aan een opleidingscursus is minimaal 6 personen met een maximum van 15 personen.
De minimum leeftijd is 16 jaar.

Cursusplaats:
IIncompany of in nader overleg.

Cursuskosten:
Op aanvraag en afhankelijk van aantal cursisten.

Certificaat:
Certificaat kleine blustoestellen, afgegeven door het NIBHV.
In bedrijven kan de behoefte aanwezig zijn dat buiten de bedrijfshulpverleners ook anderen getraind worden in het gebruik van kleine blustoestellen. Voor deze doelgroep is deze cursus.