Afdrukken

508 - Prefentie medewerker

Lesstof:

De cursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het NIBHV en bevat de drie onderdeel zoals hierbij is beschreven.

Examen:
Het examen bestaat uit een theoretisch gedeelte bestaande uit meerkeuzevragen voor elk onderdeel.

Cursusdata:
In overleg met het bedrijf c.q. de betrokken personen.

Cursusduur:
De cursus bestaat uit 2 dagdelen van 08.30 – 12.30 en/of 13.00 – 17.00 uur.

Aantal deelnemers:
Het aantal deelnemers aan een opleidingscursus is minimaal 6 personenmet een maximum van 15 personen.
De minimum leeftijd is 16 jaar.

Cursusplaats:
Incompany of in nader overleg.

Cursuskosten:
Zie prijslijst.

Certificaat:
Certificaat Prefentiemedewerker, afgegeven door het NIBHV.

Een bedrijfsnoodplan is een op maat geschreven plan waarin staat beschreven hoe te handelen bij eventuele calamiteiten. Een bedrijfsnoodplan bestaat uit meerdere delen die een geheel vormen, maar ook afzonderlijk gelezen kunnen worden. Een goed bedrijfsnoodplan omvat de volgende onderdelen:

- Een Risico-inventarisatie en – evaluatie
- Plattegronden