Afdrukken

Algemeen VCA

V(veiligheid)C(checklist)A(aannemers)

Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken hard nodig is.Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 bedrijfsongevallen is ons land. De meeste risico lopen (jonge) werknemers in de bouw, de metaalindustrie en de horeca. De ongevallen zijn meestal het gevolg van een te hoge werkdruk, onoplettendheid en het niet voldoende op de hoogte zijn van veiligheidsvoorschriften.

Veiligheid, gezondheid en welzijn zijn zeer belangrijke om te zorgen dat er geen ongevallen gebeuren op het werk en om ziekte van werknemers te voorkomen. Werknemers en werkgevers hebben allebei hierin hun eigen taken en verantwoordelijkheden. In de Arbeidsomstandighedenwet is geregeld wat werkgevers en werknemers moet doen om te zorgen voor een veilige, gezonde en prettige werkplek.

Werkgevers zijn dan ook vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht hun werknemers instructie te geven over veiligheid. Ook vele opdrachtgevers eisen tegenwoordig vaak dat uw personeel beschikt over een diploma Basisveiligheid VCA.

Door het laten volgen van de module BASISVEILIGHEID VCA en het laten afleggen van het examen voldoen zij voor een deel aan die verplichting.

Tegenwoordig kunnen de groenmensen ook een eigen BASISVEILIGHEID GROEN VCA examen afleggen. Dit moet vooraf aangegeven worden.

Leidinggevende hebben vaak een belangrijke rol bij het tot stand brengen en houden van goede arbeidsomstandigheden. Ook kunnen leidinggevende betrokken worden bij risico-inventarisatie en – evaluatie, het uitvoeren van taakrisicoanalyses en het voorbereiden en geven van toolboxmeetings. Ook moeten zij ervoor zorgen dat het welzijn van hun werknemers goed is.

Door het volgen van de Module VEILIGHEID VOOR OPERATIONELE LEIDINGGEVENDE VCA (VOL VCA).
Geldigheid van de certificaten zijn tien jaar.