Algemeen ARBO

Met ingang van 1 juli 2005 is de Arbo-wet ingrijpend aangepast. Op basis van artikel 13 van de nieuwe Arbo-wet is ieder bedrijf verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen.

De overheid verplicht bedrijven en instellingen de volgende drie preventietaken uit te voeren:

  1. Het verlenen van medewerking aan het verrichten en opstellen van een RI&E.
  2. Het uitvoeren van Arbo-maatregelen.
  3. Het samenwerken met en adviseren aan de OR, de personeelsvertegenwoordiging of de belanghebbende werknemers.

De eerste twee preventietaken hebben een meer uitvoerend karakter. De derde preventietaak is meer beleidsmatig en kan in de visie van het NIBHV dan ook worden opgepakt door de Coördinatoren/Hoofden BHV.

Elk bedrijf moet een preventiemedewerker hebben, alleen bij bedrijven met minder dan 15 medewerkers mag dit ook de werkgever zijn. De Arbo-wet geeft niet aan hoeveel deskundige werknemers ( preventiemedewerkers ) u moet hebben. Wel is er sprake van dat u “zorg op maat “moet geven. In uw RI/E kunt u aangeven hoeveel preventiemedewerkers u denkt nodig te hebben.

Een preventiemedewerker is dus een medewerker die zelfstandig en onafhankelijk bijstand verleent aan de werkgever op het gebied van preventie, veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf. Let wel de werkgever blijft altijd eindverantwoordelijke.

Een cursus preventiemedewerker is niet verplicht, zolang de medewerker maar beschikt over de specifieke kennis van Arborisico’s die voor het bedrijf relevant zijn.

© 2020 Kwant's 5 EHBO en BHV Opleidingen en herhalingscurssusen
Website door Prozizero