Verbandmiddelen

INHOUD VERBANDKOFFERS

Binnen het Arbo-besluit staat vermeld dat er voldoende verbandmiddelen aanwezig moeten zijn. Dit lijkt een heel ruim begrip maar kan verder afgebakend worden door het feit dat ieder bedrijf een risico inventarisatie (RI/E) moet uitvoeren.

Binnen het RI/E worden de risico factoren binnen het bedrijf beschreven en aan de hand hiervan kan worden vastgesteld welke verbandmiddelen er aanwezig moeten zijn. Op basis hiervan kan elk bedrijf zijn BHV koffer samenstellen.

Vanuit de taken die een BHVér moet uitvoeren heeft het Oranje kruis de basic bhv-koffer samen gesteld en daar een keurmerk aan gegeven. Deze koffer voldoet in veel gevallen al bij de bedrijven met een “laag” risico-profiel. Bovendien is deze koffer makkelijk uit te breiden met specifieke producten zoals bv oogspoelfles, blauw detecteerbare pleisters of brandwondverzorgingsproducten.

Kort gezegd met de basic BHV-koffer heeft u een goede basiskoffer voor iedere bhv-er, welke aan te vullen zijn met specifieke gebruikersverbanddozen.

AANTAL VERBANDKOFFERS

Binnen de Arbo-wet staan geen richtlijnen die aangeven hoeveel verbandkoffers er binnen een bedrijf aanwezig dienen te zijn. De wetgever ging er van uit dat de arbodienst van het bedrijf deskundig genoeg was om dit voor het bedrijf te regelen. Per 1 januari 2006 is de werkgever de eindverantwoordelijke.

Binnen de interne instructies van de Arbeidsinspectie van 19 september 2003 wordt de volgende richtlijn gegeven: Binnen een BHV organisatie word vermeld dat in praktijk binnen 3 minuten interne hulp geboden moet kunnen worden. Op basis van deze uitspraak is het mogelijk om per gebouw te berekenen hoeveel verbandkoffers er aanwezig moeten zijn.

Wij raden u aan naast de BHV-koffers nog een aantal algemene verbanddozen te plaatsen van waaruit de niet bhv-er kleine verwondingen zelf kunnen verbinden. Op deze manier blijven de BHV-koffers compleet en wordt en BHV-er nooit verrast omdat de koffer niet compleet was. Bovendien is het goedkoper om een paar extra koffers te plaatsen dan dat het bedrijf een boet opgelegd krijgt van de Arbeidsinspectie ( € 900,00 ) omdat er niet voldoende verbandmiddelen aanwezig waren.

De Koffers dienen altijd vermeld te worden op een vluchtwegplattegrond.

Verband bestellen? Neem dan contact op met info@kwants5ehbo-bhv.nl

© 2020 Kwant's 5 EHBO en BHV Opleidingen en herhalingscurssusen
Website door Prozizero