Herhalingscursus BHV

Herhalingscursus BHV

Cursuskosten
Op aanvraag
Cursusduur
2 dagdelen of 1 dagdeel en e-learning vooraf
Diploma
herhalingscertificaat BHV

Herhalingscursus BHV

Lesstof: Vaardigheden worden getoetst en eventueel aangepast aan praktijksituaties. De cursus wordt gegeven conform de richtlijnen van het NIBHV en de NIBRA of Nikta of Rode Kruis en bevat de volgende 2 onderdelen: o 4 uur Eerste Hulp. o 4 uur Brandbestrijding, ontruiming. 

Examen: Er is geen sprake van een examen, competenties worden getoetst.

Cursusmogelijkheden: Klassikaal 2 dagdelen of 1 dagdeel klassikaal en 5 uren e-learning

Cursusduur: De cursus bestaat uit 2 dagdelen van 08.30- 12.30 en of 13.00 - 17.00uur. 

Cursusdata: In overleg met het bedrijf c.q. de betrokken personen, daarnaast via cursusmomenten. 

Aantal deelnemers:  Het aantal deelnemers dat mee kan doen aan een cursus is minimaal 6 personen met een maximum van 16 personen. De minimum leeftijd is 16 jaar. 

Cursusplaats: In company of bij ons op het bedrijf. 

Cursuskosten: Vraag een vrijblijvende offerte aan. 

Certificaat: Herhalingscertificaat bedrijfshulpverlener afgegeven door het NIBHV. 

Afhankelijk de wensen van de klant is het mogelijk te certificeren via Nikta of Rode Kruis

 

De herhalingsopleiding van de BHV’er is geregeld in het Arbobesluit, art. 2.22: ‘De frequentie en inhoud moet zodanig zijn dat de kennis en vaardigheden op het vereiste niveau gehandhaafd blijven’. Beleidsregel 2.21 geeft vervolgens nadere invulling aan de herhalingscursus en de oefening ,te weten lid 2: ‘Om de twee jaar ten minste 8 uur’. Hierbij moet aangetekend worden dat indien uit de richtlijnen en evaluatie blijkt dat dit te kort is, of dat er voor specifieke risico’s aanvullende opleidingen nodig zijn, de frequentie of inhoud hierop aangepast moet worden. Arbo is echter van mening dat slechts 8 uur om de twee jaar te beperkt is om goed invulling te kunnen geven aan de bedrijfshulpverlening en adviseert daarom jaarlijks de herhalingscursus te volgen. 

zie hiervoor ook het artikel van de inspectieSZW (www.inspectieszw.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverleners)

© 2020 Kwant's 5 EHBO en BHV Opleidingen en herhalingscurssusen
Website door Prozizero